Zásady ochrany soukromí

srp, 23 2023

Závazek ochrany osobních údajů

V rámci poskytování našich služeb a informací o bariatrické chirurgii na webu Bariatrická Míšková Chirurgie se zavazujeme k ochraně osobních údajů našich uživatelů. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme. Ochrana vašeho soukromí je pro nás nesmírně důležitá a přistupujeme k ní s nejvyšší možnou pečlivostí. Zavazujeme se, že všechny osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie, zejména s nařízením GDPR.

Shromažďování osobních údajů

Pro poskytování kvalitních služeb shromažďujeme různé osobní údaje, včetně, ale nikoli výhradně, jména, e-mailové adresy a dalších informací, které nám dobrovolně poskytnete při registraci, vyplňování formulářů či v rámci komunikace s námi. Veškeré shromažďování dat je prováděno s vysokým důrazem na ochranu vašeho soukromí a za účelem poskytnutí a zlepšení našich služeb. Vždy jasně informujeme, pro jaké účely sbíráme vaše osobní údaje a nezpracováváme je v rozsahu, který by přesahoval tyto účely.

Užívání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na našem webu jsou používány především pro identifikaci uživatelů v rámci poskytování služeb, komunikaci s uživateli, zasílání informací a novinek, nebo zpracování vašich dotazů a reakcí. Zabezpečujeme je před neoprávněným přístupem třetích osob pomocí moderních technologií a postupů. S údaji nakládáme tak, aby byly chráněny jejich důvěrnost, integrita a dostupnost. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována a testována aby reflektovala nejnovější hrozby a aby zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany.

Přístup k osobním údajům a jejich aktualizace

Uživatel má právo kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, které jsou o něm uchovávány, stejně jako má právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. K vyřízení těchto požadavků je možné se obrátit přímo na nás prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Zavazujeme se na takové požadavky reagovat v co nejkratším možném termínu a zároveň řádně ověřit identitu žadatele, aby nedošlo k zneužití osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy, návrhy či komentáře ohledně našich zásad ochrany soukromí se můžete obrátit přímo na majitelku webových stránek Bariatrická Míšková Chirurgie, paní Marie Špačkové na e-mailovou adresu [email protected]. Případně na adresu:
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22
301 00 Plzeň
Česká republika