Podmínky použití

srp, 23 2023

Úvod

Vítejte na stránkách Bariatrická Míšková Chirurgie. Přístupem a používáním tohoto webu souhlasíte s dodržováním následujících podmínek použití. Tyto podmínky se vztahují na veškerý obsah, služby a produkty dostupné na našich webových stránkách. Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně, neboť tvoří závaznou smlouvu mezi vámi a provozovatelem webu, paní Marie Špačkovou. Jakákoli další interakce na stránce je považována za souhlas s těmito pravidly.

Použití obsahu webu

Obsah této webové stránky, včetně textů, grafiky, log a jiných materiálů, je chráněn autorským právem a je výhradním majetkem Bariatrická Míšková Chirurgie nebo jejích poskytovatelů obsahu. Je povoleno používat obsah webu pro osobní, nekomerční účely pod podmínkou, že nebudete obsah modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozené práce, převádět nebo prodávat žádnou informaci získanou z tohoto webu bez předchozího písemného svolení majitele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V rámci používání webu se mohou sbírat a zpracovávat určité osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa nebo IP adresa. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem dokumentu Ochrana osobních údajů.

Změny podmínek

Provozovatel webu má právo kdykoliv změnit nebo doplnit Podmínky použití bez předchozího upozornění. Vaše další použití webu po takových změnách představuje váš souhlas s nově aktualizovanými podmínkami. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto podmínky, abyste byli informováni o veškerých aktualizacích či změnách.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné a efektivní do doby, než jsou nahrazeny novými podmínkami. V případě, že některé z ustanovení podmínek použití jsou shledány za neplatné nebo nevynutitelné, ostatní ustanovení zůstávají v plné síle a účinku.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se podmínek použití nás neváhejte kontaktovat emailem na [email protected]. Provozovatel webu:
Marie Špačková
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22
301 00 Plzeň
Česká republika