Jak dlouho žijí lidé po transplantaci srdce?

Jak dlouho žijí lidé po transplantaci srdce? srp, 23 2023

Nechápejte transplantaci jako konečnou destinaci

Teď bych se s vámi ráda podělila o pár věcí na téma transplantace srdce. A proč bych to dělala? Protože šíření informací a zvýšení povědomí o tomto závažném medicínském zásahu může pomoci zachránit životy. Máte pravdu, to zní trochu dramaticky, ale je to pravda. Pro některé lidi frustrující realita je, že potřebují nové srdce, aby přežili. Někdy se lidé zeptají: "Jak dlouho mohou lidé žít po transplantaci srdce?" No, je tu jednoduchá odpověď a je tu komplikovaná odpověď. A pak je tu odpověď, kterou vám dám - nemyslete na transplantaci jako na konečný cíl. Proč? Pojďme se do toho ponořit.

Chápejte transplantaci jako nový začátek

O transplantaci srdce se často mluví jako o konečné destinaci, jako o cíli, kterého je třeba dosáhnout. Ale ve skutečnosti je transplantace spíše novým začátkem. A tím nemyslím pouze fyzický nový začátek - novým, búchajícím srdcem v těle. Myslím také na nový začátek myslí a emocí. Zeptejte se běžného smrtelníka, co by udělal, kdyby dostal druhou šanci k životu, a nejspíše dostanete opravdu fascinující odpovědi. To je totiž viděno jako druhý pokus, druhá šance - a k čemu bychom použili druhou šanci lépe než k novému životu?

Držte se se mnou. Co kdybychom se na transplantaci srdce podívali jako na cestu - ne na koncový bod, ale na zastávku? Něco jako přestup na letišti. Může to znít trochu komicky, ale povím vám jeden příběh. Josef, můj manžel má kamaráda, který prošel transplantací srdce. Tento muž byl po celý svůj život zapáleným fotografem. Po transplantaci pokračoval ve fotografii, naplno, s větší vášní než kdykoli předtím. Ale podstoupil také změnu. Začal se více věnovat krajině, procházel se po přírodě, fotografoval rostliny, zvířata, stromy, a vlastně i sameotné sebe v těchto kontextech. Uvědomil si, že chce svůj druhý pokus plně využít a dělat to, co miluje, ale také se snažil zhluboka vnímat svět kolem sebe. A podle mě se může tato změna definovat jako nový začátek, který nám přináší transplantace srdce.

Poslechněte, co vám říká vaše nové srdce

Teď, nechci vás však zavést do slepé uličky. Když řeknu, abyste si vyslechli své nové srdce, nechci vám naznačit, že máte nějaké zvláštní schopnosti nebo že vaše nové srdce je magické. Ale, jak tuším, po transplantaci se měníte. To neznamená, že se budete muset změnit - někteří lidé pokračují ve svém životě tak, jak byli předtím, a to je v pořádku. Ale může se také stát, že budete toužit po změně. Možná budete chtít změnit svůj životní styl, svá stravovací návyky, svou míru cvičení, možná i své zaměstnání. To je také v pořádku. Nemusíte se přizpůsobovat svému starému já po transplantaci srdce. Máte možnost znovu se rozvíjet.

A možná nám to trochu napovídá odpověď na otázku, kterou jsem položila na začátku tohoto článku. Jak dlouho lidé žijí po transplantaci srdce? Žijí tak dlouho, jak je to možné. Žijí tak, jak chtějí žít. Svoboda vybrat si, jak chceme žít, je něco, co mnozí z nás berou jako samozřejmost. Ale pro někoho, kdo prošel transplantací srdce, může být tato svoboda intenzivnější.

Využijte své srdce naplno

Představte si, že máte nové srdce. Nové srdce, které bije ve vaší hrudi. Jaké pocity by to v vás vyvolávalo? Nadšení? Status quo? Nezájem? Strach? No, jak jsem slíbila, nebudu tu tlačit na své vlastní pocity. Místo toho vám nabídnu názor: jakmile máte nové srdce, máte taky novou šanci. A jakou cestu si vyberete, je zcela na vás. Ale co když byste tu šanci využili naplno? Co kdybyste se podívali na svět jinýma očima?

Josefův kamarád se vrátil ke své vášni pro fotografii s novým pohledem na svět. Jeho fotografie nyní odrážejí jeho nové vnímání světa, jeho nové srdce. A podle mě je to to nejdůležitější. Bez ohledu na to, co prožíváme, transplantaci srdce, nebo jakýkoli jiný životní zážitek, je důležité, abychom se přizpůsobili a pokračovali dál. Abychom se přizpůsobili a žili tak, jak chceme žít.

Promiňte, že jsem se v tom trochu ztratila. Ale to, co se snažím říci je, že musíme poslouchat naše srdce. Nejen to fyzické, ale i to metaforické. Každý z nás má svůj vlastní způsob, jak to dělat, a mistrův pohled na svět nemusí být pro každého. Ale co kdybyste zkusili využít své srdce naplno? Co kdybyste se podívali na svět ne jen svýma očima, ale i svým srdcem? Jak by se váš svět změnil?