Jak uklidnit pacienta?

Jak uklidnit pacienta? zář, 7 2023

Zaklínejte strach pacienta pomocí empatie

Já, Karel, upřímně věřím v silnou moc empatie. Empatie je jako super síla, která nás zbavuje pocitu osamělosti a neporozumění. Představte si, že jste pacient, který má právě projít nejasným lékařským vyšetřením. Je to vás děsí, že? Silným lékem na tento strach je lidská empatie. Představte si lékaře, který skrze svá slova a chování vyzrazuje, že rozumí vašemu strachu a stresu. Rozumí tomu, jak se cítíte a snaží se to zvládnout co nejlépe. To je empatie. Ta se může naučit, jen stačí chtít.

Jednou Marcela, moje oblíbená žena, byla velmi nemocná a já jsem se snažil jí ukázat co nejvíce empatie, abych jí pomohl zvládnout tento těžký čas. Řekl jsem jí: "Marcela, rozumím tomu, jak se teď cítíš a snažím se to co nejlépe zmírnit." A všimněte si, jak moc se jí ulehčilo! Je to tak jednoduché, ale velmi účinné.

Komunikace je klíč

Komunikace je klíčem k uklidnění pacienta. Lékař by měl dokázat vysvětlit pacientovi jeho diagnózu, léčebný postup a předpokládaný výsledek léčby v jasných a jednoduchých slovech. Lékař by měl také umět vysvětlit, jaké jsou možné vedlejší účinky léčby a jak je léčit. Čím více informací pacient má, tím lépe se cítí a tím méně se bojí.

Vezměte si třeba mýho syna Cyrila, který se hodně bál zubaře. Pak jsme naštěstí našli skvělého zubaře, který Cyrilovi vše pečlivě vysvětlil a ten se přestal bát. A v oficiálních zdravotnických statistikách se dokonce ukázalo, že lidé, kteří jsou v době léčby lépe informováni o svém stavu, se cítí lépe a reagují lépe na léčbu.

Podpora od blízkých může být zásadní

V dobách úzkosti a nejistoty je podpora od blízkých mnohdy zásadní. Být v takových chvílích sám může být velmi těžké. Mít někoho, kdo vás podporuje, může udělat velký rozdíl. To platí i pro lékaře. Lékaři by se měli snažit vytvořit příznivé prostředí pro pacienty a jejich rodiny, takže se všichni cítí komfortně a vítaně.

Například když byla moje dcera Barunka malá, měla strašnou bojácnost z jehel. Ale jakmile jsem byl s ní, držel ji za ruku a uklidňoval ji, vše šlo mnohem lépe. Přítomnost blízké osoby může skutečně zmírnit stres a úzkost, kterou může způsobit lékařské vyšetření nebo léčba.

Zvládání stresu a relaxace

Zvládání stresu je dalším zásadním aspektem, který může pacienta uklidnit. Existují různé techniky pro zvládání stresu, jako je dýchání, meditace nebo jóga, které mohou pacientovi pomoci zvládnout stres a úzkost. Tyto techniky by měli lékaři doporučit svým pacientům jako součást jejich péče.

Třeba já mám velmi dobré zkušenosti s technikou hlubokého dýchání. Když jsem nervózní nebo stresovaný, jen si sednu, zavřu oči a soustředím se na dýchání. Po chvíli pocítím, jak stres a napětí z těla vymizí. To je něco, co bych doporučil všem. Je to opravdu jednoduché a účinné.

Závěrem, uklidnění pacienta není vůbec jednoduché. Vyžaduje to spoustu empatie, komunikace, podpory od blízkých a zvládání stresu. Ale věřte mi, že námáha stojí za to. Spočívá zde základní lidská potřeba - citlivost, lidskost a péče. Jsou to všechno věci, které dělají nás lidmi a bez kterých by byla naše péče o pacienty neúplná. Protože jak říkám já a moji milí, kdo se o nás stará, když ne my sami?